Sú izolačné skla konštruované tak, aby bola zvýšena izolačná schopnosť proti šíriacemu se hluku.
Zaťaženie hlukom sa stáva stále väčším problémom. Takzvaný hlukový smog je spoločne so znečisteným vzduchom a svetelným smogom hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu prostredia v ktorom žijeme. Z tohto dôvodu je ochrana pred hlukom stále dôležitejšia. Účinnú ochranu proti hluku ponúkajú špeciálne konštruované izolačné sklá.
Celkové spektrum zvuku sa skladá zo širokého rozsahu frekvencií, ktoré majú rôznu intenzitu v závislosti na zdroji zvuku.
Akustické vlastnosti izolačných skiel sa posudzujú podľa hodnoty tzv. indexu zvukovej nepriezvučnosti Rw (dB), ktorý určuje schopnosť skla redukovať šíriaci sa zvuk. Zjednodušene sa dajú hodnoty Rw vypočítať nasledovne :
Monolitické sklo
Vzorec:
Rw = 13,5 lgM + 13

M: Hustota skla
Príklad: 6 mm číre tvrdené sklo
STC = 13,5 * lg (6 * 2,5) + 13 = 28,87 dB

Monolitické sklo
Vzorec:
Rw = 13,5 lgM + 13

M: Hustota skla
Príklad: 6 mm číre tvrdené sklo
STC = 13,5 * lg (6 * 2,5) + 13 = 28,87 dB

Vrstvené sklo
Vzorec:
Rw= 13,5 lg (M1 + M2) + 13 + R1

M1, M2: Hustota skleneného panelu
R1: Dodatočný zisk Rw spôsobený konfiguráciou skla
Pre vrstvené sklo sa R1 vypočíta ako nižšie:
0,38 mm PVB-4dB
0,76 mm PVB-5,5 dB
1,14 mm PVB-6dB
1,52 mm PVB-7 dB
Príklad: 21,52 mm vrstvené sklo
Rw= 13,5 * lg (10 x 2,5 + 10 x 2,5) + 13 + 7 = 42,93 dB
Samozrejme existuje veľa výrobcov fólií, používaných v laminovaných sklách, ktoré môžu opäť zvýšiť akustický výkon skla, aj keď je to len 2-3 dB v porovnaní s bežným laminovaným sklom PVB.

Vrstvené sklo
Vzorec:
Rw= 13,5 lg (M1 + M2) + 13 + R1

M1, M2: Hustota skleneného panelu
R1: Dodatočný zisk Rw spôsobený konfiguráciou skla
Pre vrstvené sklo sa R1 vypočíta ako nižšie:
0,38 mm PVB-4dB
0,76 mm PVB-5,5 dB
1,14 mm PVB-6dB
1,52 mm PVB-7 dB
Príklad: 21,52 mm vrstvené sklo
Rw= 13,5 * lg (10 x 2,5 + 10 x 2,5) + 13 + 7 = 42,93 dB
Samozrejme existuje veľa výrobcov fólií, používaných v laminovaných sklách, ktoré môžu opäť zvýšiť akustický výkon skla, aj keď je to len 2-3 dB v porovnaní s bežným laminovaným sklom PVB.

Izolačné dvojsklo
Vzorec:
Rw= 13,5 lg (M1 + M2) + 13 + R1

M1, M2: Hustota skleneného panelu
R1: koeficient daný konfiguráciou skla
Pre izolačné sklo plnené vzduchom, prípadne argónom platí : R1 = 0,1 * hrúbka medzery
Príklad: Izolačné dvojsklo 6 + 12A + 6
Rw = 13,5 * lg (6 * 2,5 + 6 * 2,5) + 13 + 12 * 0,1 = 34,14 dB

Izolačné dvojsklo
Vzorec:
Rw= 13,5 lg (M1 + M2) + 13 + R1

M1, M2: Hustota skleneného panelu
R1: koeficient daný konfiguráciou skla
Pre izolačné sklo plnené vzduchom, prípadne argónom platí : R1 = 0,1 * hrúbka medzery
Príklad: Izolačné dvojsklo 6 + 12A + 6
Rw = 13,5 * lg (6 * 2,5 + 6 * 2,5) + 13 + 12 * 0,1 = 34,14 dB

Izolačné dvojsklo s použitím vrstveného skla
Vzorec:
R=13,5lg (M1 + M2 + M3) + 13 + R1 + R2

R1 je koeficient vypočítaný na základe použitej PVB a R2 je koeficient závislý od medzery.
Príklad: 6 + 1,14PVB + 16A + 6
Rw = 13,5 * lg (6 * 2,5 + 6 * 2,5 + 6 * 2,5) + 13 + 6 + 0,1 * 16 = 42,91 dB

Izolačné dvojsklo s použitím vrstveného skla
Vzorec:
R=13,5lg (M1 + M2 + M3) + 13 + R1 + R2

R1 je koeficient vypočítaný na základe použitej PVB a R2 je koeficient závislý od medzery.
Príklad: 6 + 1,14PVB + 16A + 6
Rw = 13,5 * lg (6 * 2,5 + 6 * 2,5 + 6 * 2,5) + 13 + 6 + 0,1 * 16 = 42,91 dB

Ako vidieť, funkcia pre výpočet Rw je funkciou logaritmickou. To v praxi znamená, že aj malá zmena indexu Rw spôsobí pre sluch človeka pocit veľkej zmeny. ( zmenu Rw o 3 dB vníma sluch človeka ako zmenu hluku o polovicu)
Zlepšenie hodnôt Rw sa dá dosiahnuť:
použitím hrubších skiel
asymetrickou skladbou skiel
rozšírením dutiny medzi sklami
použitím laminovaného skla
použitím laminovaného skla so špeciálnou protihlukovou fóliou