O firme

Firma Jasklo vznikla ako združenie fyzických osôb v roku 1996. Pôvodné sídlo firmy bolo v Tesároch. Zaoberala sa hlavne spracovaním plochého skla pre nábytkársky priemysel a stolárov. Výrobný program spočíval v dodávkach políc, dverí a zrkadiel pre firmy zaoberajúce sa výrobou nábytku. Súčasne došlo na základe dopytu trhu k prvým pokusom o výrobu izolačných skiel. Vzhľadom k rastúcej spotrebe stavebného skla a hlavne izolačných skiel, sme boli nútení presťahovať výrobu do Bánoviec nad Bebravou, kde naša firma sídli dodnes.

V súčastnosti produkujeme izolačná dvojsklá Jaskloterm Eko a izolačné trojsklá Jasklotem Ultra, ktoré okrem nášho trhu exportujeme aj do Českej republiky. Pre potreby nábytkárov vyrábame, brúsime, a vŕtame zrkadlá, dvere, police, ale aj rôzne iné výrobky z klasického aj bezpečnostného skla. Našim hlavným cieľom je uspokojiť stúpajúcu náročnosť odberateľov výrobkami prvotriednej kvality za vynikajúce ceny a v krátkom čase. Berieme za samozrejmosť akceptovať požiadavky našich odberateľov a riešiť ich technické a technologické problémy, čo nám umožnilo v krátkom čase začleniť sa medzi spracovateľov skla s oveľa dlhšou históriou!