O našej firme…
Firma Jasklo vznikla ako združenie fyzických osôb v roku 1996. Pôvodné sídlo firmy bolo v Tesároch. Zaoberala sa hlavne spracovaním plochého skla pre nábytkársky priemysel a stolárske firmy . Výrobný program spočíval v dodávkach políc, dverí a zrkadiel. Súčasne došlo na základe dopytu trhu k prvým pokusom o výrobu izolačných skiel. V roku 2001 sme boli nútení z priestorových dôvodov presťahovať výrobu do Bánoviec nad Bebravou, kde naša firma sídli dodnes.
V roku 2002 došlo k zmene majetkových pomerov vo firme a spustili sme produkciu izolačných skiel na novom technologickom zariadení. S pôvodných 5 zamestnancov sa firma rozrástla na viac ako 15 zamestnancov v priebehu 3 rokov.
Rastúce potreby trhu nás donútili investovať značné prostriedky do moderných technológií a priestorov.
V roku 2008 sme sa transformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným.
O našej firme…
Firma Jasklo vznikla ako združenie fyzických osôb v roku 1996. Pôvodné sídlo firmy bolo v Tesároch. Zaoberala sa hlavne spracovaním plochého skla pre nábytkársky priemysel a stolárske firmy . Výrobný program spočíval v dodávkach políc, dverí a zrkadiel. Súčasne došlo na základe dopytu trhu k prvým pokusom o výrobu izolačných skiel. V roku 2001 sme boli nútení z priestorových dôvodov presťahovať výrobu do Bánoviec nad Bebravou, kde naša firma sídli dodnes.
V roku 2002 došlo k zmene majetkových pomerov vo firme a spustili sme produkciu izolačných skiel na novom technologickom zariadení. S pôvodných 5 zamestnancov sa firma rozrástla na viac ako 15 zamestnancov v priebehu 3 rokov.
Rastúce potreby trhu nás donútili investovať značné prostriedky do moderných technológií a priestorov.
V roku 2008 sme sa transformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným.
S pôvodne prenajatých priestorov sme sa presťahovali v roku 2016 do novovybudovanej haly v areály bývalej Tatrovky.
V súčastnosti produkujeme izolačná dvojsklá Jaskloterm Eko, Jaskloterm 1.0 a izolačné trojsklá Jasklotem Ultra, ktoré okrem nášho trhu exportujeme aj do Českej republiky. Pre potreby nábytkárov vyrábame, brúsime, a vŕtame zrkadlá, dvere, police, ale aj rôzne iné výrobky z klasického aj bezpečnostného skla.
Okrem výroby prevádzame komplexné zariaďovanie interiérových a exterierových prvkov zo skla, ako sú sprchy, zábradlia, deliace priečky a steny , prístrešky, pochôdzie sklá atd.
Našim hlavným cieľom je uspokojiť stúpajúcu náročnosť odberateľov výrobkami prvotriednej kvality za vynikajúce ceny a v krátkom čase. Berieme za samozrejmosť akceptovať požiadavky našich odberateľov a riešiť ich technické a technologické problémy, čo nám umožnilo v krátkom čase začleniť sa medzi spracovateľov skla s oveľa dlhšou históriou!